PROGRAM


27 HAZİRAN 2020, CUMARTESİ

15.00 - 16.00

SÖZLÜ SUNU OTURUMU-1
Moderatörler: Birgül BÜYÜKKIDAN, Pınar ZEYNELOĞLU
  İnterlökin-6 COVID-19 ilişkili akut solunum sıkıntısı sendromlu hastalarda tedavi değişikliği kararında kullanılabilecek bir parametre olabilir mi? 3 olgu nedeniyle /Fatma YILDIRIM
  Morbit obez üç COVID-19 olgusunun yoğun bakımda seyri /Fulya DANACI
  Geriatrik hastalarda yoğun bakım öncesi tedavinin COVID-19 kaynaklı yoğun bakım takibine etkisi /Fulya DANACI
  COVID-19 kaynaklı hastalarda yoğun bakım yatışlarına etki eden faktörler /Fulya DANACI
  Triage and management of probable COVID-19 patients in the intensive care unit during the pandemic period /Fatma İrem YEŞİLER
  Yeni bir teknik: COVID-19 hastalarında alt solunum yolundan tanı amaçlı numune alımında bronşiyal lavaj toplama kabı kullanımı /Fatih ŞİMŞEK
  Bir üniversite hastanesinde COVID-19 ile 143 sağlık çalışanının klinik özellikleri /Selime KAHRAMAN
  COVID-19 ile izlenen yoğun bakım hastasında bioimpedans tomografi ve akciğer ultrasonografisi ile solunumsal monitörizasyon /Korhan KOLLU

16.00 - 17.00

SÖZLÜ SUNU OTURUMU-2
Moderatörler: Mustafa Kemal BAYAR, Murat SAYIN
  Covid-19 hastalığı yoğun bakım sağlık çalışanlarında daha şiddetli psikolojik etkilere yol açmaktadır /Tahsin ŞİMŞEK
  COVID-19 hastalarında havayolu yönetimi: Aerosol kutuya karşılık plastik örtü /Ersin KAHRAMAN
  Rüptüre olmamış intrakranial anevrizmaya müdahale sonrasında COVID-19 hastalığı /Serkan ŞENKAL
  COVID-19 hastalarında MV'den ayırmada AC ve diyafragma USG'sinin rolü /Aysel YAZAR
  Koronavirüs salgınlarının analizi: SARS, MERS ve COVID-19 /Fulya YILMAZ
  Kritik COVID 19 hastalarına ait klinik değerlendirme /Özlem SEZEN
  Travmaya bağlı kontüzyonla karışan asemptomatik COVID 19 /Özlem SEZEN
  COVID-19 hastalarında akciğer parankim tutulumunun kompliyans ve oksijenasyon üzerine etkisi /Olcay DİLKEN

17.00 - 17.30

KONFERANS-3
Moderatör: Figen ESEN
"COVID-19: What is the real mortality rate?" / Jean-Louis VINCENT

17.30 - 18.15

PANEL-4 / COVID-19'da PATOFİZYOLOJİ - KLİNİK İLİŞKİSİ
Moderatör: Seda Banu AKINCI

17.30 - 17.45

COVID-19 Patofizyolojisi / Murat AKOVA

17.45 - 18.00

"Şiddetli COVID-19" viral sepsis midir? / İsmail CİNEL

18.00 - 18.15

Soru-Cevap

18.15 - 18.30

ARA

18.30 - 19.15

PANEL-5 / TEDAVİDE POTANSİYEL ANTİVİRAL AJANLAR
Moderatör: Aynur AKIN

18.30 - 18.45 

Hidroksiklorokin - klorokin / Önder ERGÖNÜL

18.45 - 19.00

Antiviral ajanlar / Zekaver ODABAŞI

19.00 - 19.15

Soru-Cevap

19.15 - 19.45

KONFERANS-4
Moderatör: Tuğhan UTKU
"COVID-19 and acute kidney injury: from mechanisms to treatment" / Claudio RONCO

19.45 - 20.00

ARA

20.00 - 20.30

KONFERANS-5
Moderatör: Evren ŞENTÜRK

"CT perfusion in COVID-19: What have we learned?" / Paolo PELOSI

20.30 - 21.15

PANEL-6 / İMMUNMODÜLATÖR TEDAVİ
Moderatör: Oktay DEMİRKIRAN

20.30 - 20.45

Anti-sitokin tedaviler, IVIG, steroidler / Figen ESEN

20.45 - 21.00

Vitamin C, konvalesan plazma, mezenkimal kök hücre tedavisi / Alper YOSUNKAYA

21.00 - 21.15

Soru-Cevap

21.15 - 21.30

ARA

21.30 - 22.30

PANEL-7 / DESTEK TEDAVİSİ-1
Moderatör: Lale KARABIYIK

21.30 - 21.45

Antikoagülasyon / Zafer ÇUKUROVA

21.45 - 22.00

Nütrisyonda vitamin ve eser elementler / Ferda KAHVECİ

22.00 - 22.15

Sıvı resüsitasyonu ve vazopresör tedavisi / Nimet ŞENOĞLU

22.15 - 22.30

Soru-Cevap


26 Haziran 2020

28 Haziran 2020