PROGRAM


28 HAZİRAN 2020, PAZAR

15.00 - 15.30

AKILCI İLAÇ OTURUMU
Yoğun bakımlarda akılcı ilaç kullanımı / Necati GÖKMEN

15.30 - 16.30

SÖZLÜ SUNU OTURUMU-3
Moderatörler: Namigar TURGUT - Yakup TOMAK

  Yoğun bakım ünitesinde yatan kritik Covid-19 hastasında immün plazma tedavisi sonrası SARS-Cov 2 enfeksiyonunun yeniden alevlenmesi /Abdülkadir YEKTAŞ
  Senkop ile prezente olan bir COVID-19 enfeksiyonu: Olgu sunumu /Yeliz BİLİR
  Covid-19'lu kritik hasta takibinde IL6 reseptör inhibitörü tedavisinin rolü /Yeliz BİLİR
  Yoğun bakım ünitesinde COVID-19 mortalitesi ile ABO kan grupları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi /Serra AYTUNUR
  Pozitif ve negatif akut faz reaktanları kritik COVID-19 hastalarında mortaliteyi gösterir /Elif BOMBACI
  Kritik Covid-19 hastalarında bilgisayarlı akciğer tomografisi bulgularının prediktif değeri /Elif BOMBACI
  Hiperimmün intravenöz immün globulin, COVID-19 yoğun bakım hastaları için sadece teorik bir tedavi seçeneği midir ? Retrospektif bir kohort çalışması /Elif BOMBACI

16.30 - 17.00

KONFERANS-6
Moderatör: Necmettin ÜNAL
"Ventilator Associated Pneumonia during COVID-19" / Ignacio Martin LOECHES

17.00 - 18.00

PANEL-8 / DESTEK TEDAVİSİ-2
Moderatör: Işıl ÖZKOÇAK TURAN

17.00 - 17.15

COVID-19 ARDS fenotipleri ve akciğer mekanikleri / Yalım DİKMEN

17.15 - 17.30

NIMV ve HFNC / Güniz MEYANCI KÖKSAL

17.30 - 17.45

COVID-19 Hastasında entübasyon ile ilişkili risk faktörleri ve zamanlama / Seval İZDEŞ

17.45 - 18.00

Soru-Cevap

18.00 - 18.15

ARA

18.15 - 18.45

UYDU TOPLANTI - 2

Moderatör: İsmail CİNEL

COVID-19 & Sepsisin ekstrakorporeal tedavisinde 3’lü etkinlik / Murat GÜNDÜZ

18.45 - 19.30

PANEL-9 / DESTEK TEDAVİSİ - 3
Moderatör: Levent DÖŞEMECİ

18.45 - 19.00

Yapay solunum gereksinimi ve mod seçimi / Nahit ÇAKAR

19.00 - 19.15

Prone pozisyon ve "weaning" / Mehmet UYAR

19.15 - 19.30

Soru-Cevap

19.30 - 20.00

KONFERANS-7

Moderatör: Remzi İŞÇİMEN

COVID-19 ve İbuprofen / Hülya ULUSOY

20.00 - 20.15

ARA

20.15 - 21.00

PANEL-10 / DESTEK TEDAVİSİ - 4
Moderatör: Özkan AKINCI

20.15 - 20.30

ECMO / Beliz BİLGİLİ

20.30 - 20.45

Sitokin uzaklaştırıcı tedaviler ve plazmaferez / Bülent GÜÇYETMEZ

20.45 - 21.00

Soru-Cevap

21.00 - 21.30

KONFERANS-8

Moderatör: Phillip DELLINGER

"Maintaining family centered care during COVID-19 induced ICU visitor restrictions" /
Christa SCHORR

21.30 - 22.00

UYDU TOPLANTI - 3
Moderatör: Simru TUĞRUL

"Protecting your patients from CRBSIs in the pandemic and post pandemic setting" /
Vladimir JAKSIC

22.00 - 22.15

ARA

22.15 - 23.15

PANEL-11 / COVID-19 Hastasının takibinde görüntüleme yöntemleri
Moderatör: Fatma ÜLGER

22.15 - 22.30

Akciğer grafisi ve toraks BT / Güldem TURAN

22.30 - 22.45

Akciğer USG / Funda GÖK

22.45 - 23.00

Ekokardiyografi / Fethi GÜL

23.00 - 23.15

Soru-Cevap


26 Haziran 2020

27 Haziran 2020